Designline-goud-Empower-Yourself

5 stappen methodiek

Organisatieveranderingen worden doorgevoerd vanuit verschillende niveau’s. Het komt vaak voor dat de verandering achteraf niet compleet is doorgevoerd bij de mensen uit de teams zelf. Als methodieken door elkaar worden gebruikt, zal een verandering niet succesvol zijn. Ik zet ondernemingen, teams en mensen weer in beweging door enerzijds structuur en anderzijds maatwerk te bieden. Zo wordt de organisatieverandering in een korte tijd doorgevoerd en de afgesproken doelstellingen behaald door inzet van mijn unieke gave. 

Intakegesprek

In een vrijblijvend intakegesprek zoomen we in op jouw onderneming. Vanuit daar kijken we wat er nodig is om jouw hulpvraag over het team, jezelf en/of de organisatie aan te pakken, gericht op de doelstelling van de organisatie.

Gratis intakegesprek met Chantal
5-stappen-methodiek-bij-business-coaching-empower-yourself.png
stap-1-business-coaching.svg

Stap 1

Start met de kern van de probleemstelling
We starten met de kern van de probleemstelling van het team, jezelf en/of de organisatie. Het is mijn gave om direct het kernprobleem inzichtelijk te krijgen. Door meer dan 12 jaar consultancy bij grote bedrijven, vertaal ik meteen door naar de praktijk om tot een passende oplossing te komen. Dit voorkomt dat je als organisatie in vicieuze cirkels blijft.

stap-2-business-coaching.svg

Stap 2

Aan de slag met het plan van aanpak
Nadat inzichtelijk is geworden waar het kernprobleem ontstaan is en je als organisatie begrijpt waarom bepaalde situaties plaatsvinden, gaan we aan de slag met het plan van aanpak. In business coaching werk ik van buiten naar binnen, zodat de bedrijfscultuur transformeert.

stap-3-business-coaching.svg

Stap 3

Het meenemen van de stakeholders in de verandering
Nadat het plan van aanpak is vastgesteld, focussen we ons op de stakeholders. Die willen we betrekken en meenemen in de doelstelling. De inzichten worden meegenomen in de individuele coachaanpak, op basis van maatwerk afgestemd op de organisatie.

stap-4-business-coaching.svg

Stap 4

Implementatie & communicatie van de verandering
Na aanscherping van het plan van aanpak vindt de implementatie van de hulpvraag plaats. Communicatie en het meenemen van teams en de organisatie staan centraal in deze stap. Met deze acties stuur je richting een succesvolle en duurzame implementatie.

stap-5-business-coaching.svg

Stap 5

Evaluatie en borging van de verandering in de organisatie
Na de implementatie vindt de eindevaluatie plaats. De acties die hieruit voortkomen worden belegd in het team en in de organisatie. Hierdoor houd jij sturing over het team, jezelf en de organisatie en werk je doelgericht.

Met mijn eigen ontwikkelde methodieken zet ik mensen in beweging en geef ze tools om stapsgewijs hun mooiste leven te creëren.

Gratis intakegesprek met Chantal
Scroll naar boven